LĨNH VỰC KINH DOANH

null

Khảo sát, thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ), dân dụng, công nghiệp, cấp - thoát nước, đường dây và TBA đến 35KV, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống tín hiệu giao thông

null

Tư vấn giám sát thi công xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, đường dây và TBA đến 35KV, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống tín hiệu giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác

null

Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thiết kế và dự toán các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật khác

null

Tư vấn quản lý dự án

null

Thi công xây lắp công trình giao thông (cầu, đường bộ), dân dụng, công nghiệp, cấp - thoát nước, đường dây và TBA đến 35KV, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống tín hiệu giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác.

null

Kinh doanh kim loại, VLXD và thiết bị lắp đặt trong xây dựng

null

Tư vấn công nghệ môi trường, đánh giá tác động môi trường

null

Nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ

DỰ ÁN NỔI BẬT

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC