Ban lãnh đạo

null

Chủ tịch HĐQT - Giám đốc: KS xây dựng, CN kinh tế TRẦN QUANG TRUNG

null

Ủy viên HĐQT: Phó Giáo sư - Tiến sĩ NGUYỄN XUÂN TOẢN

null

Uỷ viên HĐQT: Phó Giáo sư, Tiến sĩ TRẦN CÁT

null

Phó Giám đốc: KS xây dựng NGUYỄN TAM PHƯƠNG

null

Phó Giám đốc: Kỹ sư điện NGUYỄN VĂN TRINH

null

Kế toán trưởng: Cử nhân Kinh tế LÊ THỊ HẢI YẾN