Thi công xây lắp công trình giao thông (cầu, đường bộ), dân dụng, công nghiệp, cấp – thoát nước, đường dây và TBA đến 35KV, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống tín hiệu giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác

 

Thành Minh Anh trang bị đầy đủ trang thiết bị và nhân lực để có thể thực hiện đầy đủ các công việc thi công dự án